Stiftelsen för Djurhälsa och Djurvård

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 27 februari 2007 att frånta Stiftelsen för Djurhälsa och Djurvård rätten att använda 90-konto PG 900357-5 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot, någon offentlig insamling har inte heller skett.

Ge en gåva