Stiftelsen för befrämjande av cancerforskning vid Onkologiska kliniken universitetssjukhuset MAS

040-33 17 35 www.cancerforskningmalmo.se info@cancerforskningmalmo.se

Stiftelsen har till huvudskligt ändamål, att främja och understödja vetenskaplig, medicinsk forskning rörande cancersjukdomar och deras bekämpande.

Ge en gåva

BG:
900-3922

Swish:
9003922

Org nr:
846502-2815

90-konto sedan:
2002

Nyckeltal för Stiftelsen för befrämjande av cancerforskning vid Onkologiska kliniken universitetssjukhuset MAS

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)501690
Eget kapital (tkr)100310560
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)0%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)0%