Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 15 september 2014 att frånta Stiftelsen för klinisk Cancerforskning i Jönköping rätten att använda 90-kontona PG 900213-0 och BG 900-2130 på grund av att stiftelsen inte inkommit med ansökan om förlängd giltighetstid samt inte inkommit med fullständiga räkenskaper för 2013.

Ge en gåva