Stiftelsen Fistulasjukhuset

070-568 93 50 www.fistulasjukhuset.org ekonomi.fistulasjukhuset@gmail.com

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte och i samverkan med organisationer och myndigheter stödja Fistulasjukhusets fortbestånd i Addis Abeba i dess arbete med förlossningsskador hos kvinnor.

Ge en gåva

PG:
900296-5

BG:
900-2965

Swish:
9002965

Org nr:
802016-3153

90-konto sedan:
1989

Nyckeltal för Stiftelsen Fistulasjukhuset

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)3762 646218
Eget kapital (tkr)188537292988
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)35%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)155%