Stiftelsen Djurens Ö

070-5262507 www.djurenso.se lili.djurenso@gmail.com

Stiftelsens ändamål är att verka för rehabilitering av skadade, sjuka och moderlösa vilda djur oavsett art. Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att bygga upp en hjälp- och rehabiliteringsverksamhet för dessa djur samt sprida information mm som syftar till förebyggande åtgärder avseende viltrehabilitering.

Ge en gåva

PG:
900821-0,
900833-5

Swish:
9008210

Org nr:
802424-0072

90-konto sedan:
2023