Stiftelsen Demensfonden

08-658 99 20 www.demensfonden.se demensfonden@demensforbundet.se

Fonden har till ändamål att stödja forskning och utvecklingsarbete rörande demenssjukdomar och demenshandikapp. Forskningen ska avse medicinsk forskning och omvårdnadsforskning samt utvecklingsarbete rörande stöd till demenshandikappade och deras anhöriga. Fonden ska också ha till uppgift att informera om demenssjukdomar och demnshandikapp för att förändra attityder och bemötande av människor med demens.

Ge en gåva

PG:
900858-2

BG:
900-8582

Swish:
9008582

Org nr:
802403-4442

90-konto sedan:
1994

Nyckeltal för Stiftelsen Demensfonden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)6 80413 9227 766
Eget kapital (tkr)513955668055606
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)136%