Stiftelsen ChildX

0703739600 www.childx.se sara@child10.org

Stiftelsens ändamål är att främja barns rättigheter samt att förhindra och förebygga övergrepp och utnyttjande av barn. Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva informations- och påverkansarbete samt aktivt verka för att förhindra och förebygga övergrepp på barn genom att stötta dem som på olika sätt arbetar för och sprider kunskap om barn som utsätts för våld, utnyttjande och exploatering. Stiftelsen ska även arbeta för att identifiera och samla aktörer med syfte att främja arbetet för barn och unga. Stiftelsen kan även arrangera toppmöten, workshops och konferenser för att förena världsledande aktörer i arbetet för barns rättigheter och för att förhindra och förebygga övergrepp och utnyttjande av barn.

Ge en gåva

PG:
900829-3

BG:
900-8293

Swish:
900 82 93

Org nr:
802481-5949

90-konto sedan:
2023