Stiftelsen Brödet

070-254 52 33 www.stiftelsenbrodet.se kontakt@stiftelsenbrodet.se

Stiftelsen har till ändamål att främja kristen ekumenisk verksamhet såväl inom som utom Sverige. Detta sker genom att ekonomiska bidrag eller materiell hjälp lämnas till hjälpverksamhet, evangelisation.

Ge en gåva

PG:
900420-1

BG:
900-4201

Swish:
9004201

Org nr:
802401-2844

90-konto sedan:
2014

Nyckeltal för Stiftelsen Brödet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)186120862817
Eget kapital (tkr)656525594
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)104%