Stiftelsen Borås Forsknings- och Utvecklingsfond mot cancer

033-616 34 64 www.borascancerfond.se kansli@cancerfondenboras.se

Stiftelsens ändamål är att främja inom Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt bedriven vetenskaplig forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutbildning inom tumörsjukdomarnas område.

Ge en gåva

PG:
900756-8

BG:
900-7568

Swish:
9007568

Org nr:
864501-7768

90-konto sedan:
2021

Nyckeltal för Stiftelsen Borås Forsknings- och Utvecklingsfond mot cancer

År2021 2021 2021 2021 2022
Totala intäkter (tkr)6376376376372 207
Eget kapital (tkr)61 22761 227616122762027
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)29%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%