Stiftelsen Blodcancerfonden

08-546 405 40 www.blodcancerforbundet.se/blodcancerfonden fond@blodcancerforbundet.se

Fondens ändamål ska vara att ge finansiellt stöd till personal inom specialitetet hematologi. Detta stöd ska användas för utbildning och utvecklingsarbete som direkt syftar till förbättring av vårdens kvalitet och patienternas livskvalitet.

Ge en gåva

PG:
900421-9

BG:
900-4219

Swish:
9004219

Org nr:
802013-4709

90-konto sedan:
1988

Nyckeltal för Stiftelsen Blodcancerfonden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)4 4137 0442 195
Eget kapital (tkr)321830381566
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)24%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)107%