Stiftelsen Barnkirurgiska kliniken i Uppsala forskningsfond

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 30 mars 2006 att frånta Stiftelsen Barnkirurgiska kliniken i Uppsala forskningsfond rätten att använda 90-kontoPG 901129-7 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

Ge en gåva