Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

079-067 03 45 www.astamaoallergiforbundet.se/forskning forskning@astmaoallergiforbundet.se

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning rörande astma, allergi och annan överkänslighet.

Ge en gåva

PG:
900374-0,
900194-2

BG:
900-3740

Swish:
9003740

Org nr:
802405-7112

90-konto sedan:
1999

Nyckeltal för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)3 9655 9902 955
Eget kapital (tkr)99364117888109658
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)25%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)260%