Stiftelsen Amref Nordic

08-410 883 44 www.amref.se kontakt@amref.se

Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att utforska och tillämpa nya rationella metoder inom såväl den förebyggande som den aktiva hälsovården, även som att bedriva undervisning om sådana metoder, all företrädesvis inom utvecklingsländernas landsbygdsområden.

Stiftelsen samarbetar med stiftelsen “African Medical and Research Foundation” (AMREF Health Africa) med säte i Nairobi, Kenya.

 

Ge en gåva

PG:
900242-9,
900496-1,
900668-5 (Africa Classic),

BG:
900-2429
900-6685 (Africa Classic)

Swish:
9002429

Org nr:
802009-6627

90-konto sedan:
1977

Nyckeltal för Stiftelsen Amref Nordic

År2020 2022
Totala intäkter (tkr)14 43314069
Eget kapital (tkr)1634986
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)30%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)70%