Star for Life Insamlingsstiftelse

070-811 29 30 www.starforlife.org info@starforlife.org

Stiftelsens ändamål är, att inom ramen för Star for Life’s skolverksamhet, utan vinstsyfte och utan begränsning till vissa personer eller grupper, befrämja medvetenhet om farorna med HIV/AIDS och fördelarna med en sund livsstil bland elever i företrädesvis åldrarna 13 – 20 år på skolorna i Sydafrika och andra afrikanska länder genom främst bidrag till uppfostrings- och utbildningsverksamhet och utbildning av lärare och ledare.

Ge en gåva

PG:
900161-1,
900195-9

BG:
900-1611

Swish:
9001611

Org nr:
802425-7134

90-konto sedan:
2009

Nyckeltal för Star for Life Insamlingsstiftelse

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)27 77726 51030 229
Eget kapital (tkr)396739883992
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%