Spädbarnsfonden

031-387 57 57 www.spadbarnsfonden.se info@spadbarnsfonden.se

Föreningens ändamål är att 1. Stödja drabbade familjer inom området perinatal dödlighet och spädbarnsdöd 2. Verka för ändamålsenlig information, utbildning samt fortbildning 3. Befrämja forskning inom föreningens verksamhetsområde 4.  Verka för opinionsbildning samt samhällsupplysning inom perinatal dödlighet och spädbarnsdöd 5. Stärka och utveckla nationell samt internationell samverkan.

Ge en gåva

PG:
900212-2

BG:
900-2122

Swish:
9002122

Org nr:
802012-1193

90-konto sedan:
1986

Nyckeltal för Spädbarnsfonden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)3 6725 2144 745
Eget kapital (tkr)247132252731
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%