Solvatten Insamlingsstiftelse

08-7772905 www.solvatten.org/sv info@solvatten.se

Stiftelsens ändamål är att lyfta fram kunskap, kreativitet och innovationer som hjälper individer och samhällen att utvecklas i balans och samklang med naturen. Solvatten Insamlingsstiftelse ska företrädesvis möjliggöra verksamheter och lösningar som kan bidra till att på ett konkret och hållbart sätt förbättra livsvillkoren för människor, framför allt kvinnor och barn, som lever utan tillgång till rent vatten. Insamlingsstiftelsen ska också verka för att möjliggöra verksamheter och lösningar vars positiva miljöpåverkan och klimatnytta tydligt kan uppvisas. Solvatten Insamlingsstiftelsen ska uppmuntra och verka för användande av digitala mötesplatser som erbjuder individ och samhälle möjligheten att engagera sig, skapa förståelse och möjliggöra kunskapsutväxling och samarbetsmöjligheter för de verksamheter och lösningar som Insamlingsstiftelsen väljer att lyfta fram. Berättigade till bidrag och stipendier från Solvatten Insamlingsstiftelse är aktörer som verkar i dess anda. Det står till styrelsen att bestämma hur och i vilka proportioner dessa aktörer ska främjas.

Ge en gåva

PG:
900786-5

Org nr:
802477-9293

90-konto sedan:
2022

Nyckeltal för Solvatten Insamlingsstiftelse

År2022
Totala intäkter (tkr)989
Eget kapital (tkr)599
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)103%