Sociala Missionen

08-556 023 00 www.socialamissionen.se info@socialamissionen.se

Föreningens inriktning med är att utifrån en kristen grundsyn stödja människor i utsatta livssituationer. FNs deklaration om mänskliga rättigheter samt konventionen om barnens rättigheter ligger till grund för all verksamhet. Föreningen vill arbeta för: att utifrån  kristen tro och evangeliets människosyn verka för att människors grundläggande behov tillgodoses, mångfald och integration, att stödja männiksor att kunna ta ansvar för sitt liv och sin sociala situation, att vara ett komplement till och samverka med samhällets socialtjänst, att initiera och utveckla nya arbetsformer utifrån aktuella behov i samhället, att bedriva information och opinionsbildning. Verksamheten är huvudsakligen inom Stockholms, Uppsala och Gotlands län.

Ge en gåva

PG:
900935-8

BG:
900-9358

Org nr:
802003-1178

90-konto sedan:
1958

Nyckeltal för Sociala Missionen

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)4 3244 8995 953
Eget kapital (tkr)364233786939766
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)110%