Skånes Ornitologiska förening

0736-254 256 www.skof.se skofmail@gmail.com

Föreningen har till ändamål att inom verksamhetsområdet främja utforskandet och skyddet av fågelfauna och natur samt att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelskådning, fågellivet och naturen. Föreningens verksamhetsområdet är landskapet Skåne. Nämnda uppgifter vill föreningen förverkliga bland annat genom att stimulera till och genomföra ornitologiska undersökningar, uppmärksamma och lösa fågelskyddsproblem, samt bistå myndigheter, organisationer och enskilda personer i frågor som rör fåglar och natur.

Ge en gåva

PG:
900301-3

BG:
900-3013

Swish:
9003013

Org nr:
845000-8399

90-konto sedan:
2012

Nyckeltal för Skånes Ornitologiska förening

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)2 5282 6073 114
Eget kapital (tkr)368139523338
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)95%