Skandinaviska Läkarbanken – ideell förening

0383-46 74 80 www.skandinaviskalakarbanken.se info@skandinaviskalakarbanken.se

Föreningens syfte är att utifrån en kristen livssyn arbeta med fokus på att människor i låginkomstländer ska få ökad tillgång till hälso- och sjukvård. Denna ska kännetecknas av god kvalitet samt bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Föreningens uppdrag är att bedriva utvecklingssamarbete genom att främst tillhandahålla medicinsk personal för oavlönade insatser i låginkomstländer och att bedriva informationsverksamhet samt skapa medvetenhet om hälsosituationen med fokus på låginkomstländer och behovet av medicinska insatser där.

Ge en gåva

PG:
900844-2

BG:
900-8442

Swish:
9008442

Org nr:
827500-9234

90-konto sedan:
2003

Nyckeltal för Skandinaviska Läkarbanken – ideell förening

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)7872442 623
Eget kapital (tkr)6774991497
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%