Sjundedags Adventistsamfundet

Sjundedags Adventistsamfundet har den 16 maj 2023 på egen begäran avslutat sitt 90-konto PG 900559-6.

Ge en gåva

Org nr:
816400-0922

90-konto sedan:
1996

Nyckeltal för Sjundedags Adventistsamfundet

År2019 2020 2021
Totala intäkter (tkr)68 09765 26772 999
Eget kapital (tkr)110970109382125557
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%