Shelterbox Sverige Ideell förening

070-856 54 29 www.shelterboxsweden.org shelterboxsweden@gmail.com

Föreningens ändamål är att insamla medel och tillhandahålla humanitärt bistånd i form av utrustning och material som ger skydd, värme och värdighet till människor som blivit hemlösa på grund av katastrofer över hela världen

Ge en gåva

PG:

BG:
900-5430

Swish:
9005430

Org nr:
802477-0987

90-konto sedan:
2016

Nyckeltal för Shelterbox Sverige Ideell förening

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)500422312
Eget kapital (tkr)245259224
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)91%