Sepsisfonden Insamlingsstiftelse

070-949 45 17 www.sepsisfonden.se info@sepsisfonden.se

Stiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulera vetenskaplig forskning om sepsis i Sverige och i utlandet. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen utser.

Ge en gåva

PG:
900526-5

BG:
900-5265

Swish:
9005265

Org nr:
802478-8831

90-konto sedan:
2016

Nyckeltal för Sepsisfonden Insamlingsstiftelse

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)298312401591
Eget kapital (tkr)861890848
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)78%