Schizofreniförbundet, Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser

08-545 559 80 www.schizofreniforbundet.se office@schizofreniforbundet.se

Förbundet är en av staten erkänd handikapporganisation för dem som vill stödja och tillvarata intressen för personer som drabbas av schizofreni och liknande psykossjukdomar liksom deras anhöriga. Förbundet har till uppgift att främja de som drabbas, deras sociala och legala medborgerliga rättigheter som fullvärdiga medlemmar i samhället, att sprida information och kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar för att bidra till förståelse och respekt för personer med psykisk sjukdom och förvärvad psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga, att verka för att myndigheter och institutioner utvecklar sina insatser för vård och rehabilitering utifrån de drabbades och anhörigas egna förutsättningar, att utforma och driva vårdpolitiska och vårdideologiska policyfrågor, att stödja forskning om schizofreni och liknande psykossjukdomar, att främja kontakter med närstående organisationer i Sverige och i andra länder.

Ge en gåva

PG:
900727-9

BG:
900-7279

Swish:
9007279

Org nr:
857205-5237

90-konto sedan:
1983

Nyckeltal för Schizofreniförbundet, Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)5 8875 8986 312
Eget kapital (tkr)600659877058
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)83%