RUM – Riksförbundet Unga Musikanter

0771-91 91 40 www.rum.se info@rum.se

Förbundets ändamål är att med musiken som verktyg stimulera barn och ungas kulturella samt sociala utveckling och främja ett aktivt musiksamarbete.
RUM arbetar för detta genom att: Verka för barn och ungas rätt till kreativt skapande, kultur och musik. Organisera och arrangera musikutbildning och kulturupplevelser för barn och unga. Skapa möjligheter till musikalisk utveckling för både bredd- och spetskompetens. Utbilda ledare och funktionärer för verksamheterna. Bedriva påverkans- och informationsarbete rörande barn och ungas musicerande. Samarbeta med myndigheter och organisationer samt vidta åtgärder som i övrigt kan gagna barn och ungas musicerande. Vara en röst för jämlikt musicerande i de nationella och internationella samarbetsorganisationer som RUM är medlem i.

Ge en gåva

PG:
900758-4

BG:
900-7584

Swish:
9007584

Org nr:
822001-3646

90-konto sedan:
2021

Nyckeltal för RUM – Riksförbundet Unga Musikanter

År2021 2022
Totala intäkter (tkr)11 87612293
Eget kapital (tkr)2141764
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)23%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%