Riksorganisationen Unga Reumatiker

08-605 82 70 www.ungareumatiker.se kansliet@ungareumatiker.se

Unga Reumatikers uppgift är att fungera som mötesplats för barn, ungdomar och unga vuxna med en reumatisk sjukdom, att sprida information om situationen för barn- och umgdomar med reumatisk sjukdom, att verka för att insatser inom forskning som rör reumatism hos barn- och ungdomar ökar samt att bedriva och vidareutveckla en demokratiskt fungerande organisation för och med barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.

Ge en gåva

PG:
901704-7

BG:
901-7047

Swish:
9017047

Org nr:
802401-0251

90-konto sedan:
1998

Nyckeltal för Riksorganisationen Unga Reumatiker

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)2 5873 7073 512
Eget kapital (tkr)731689569212
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%