Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela & Fadime

08-711 60 32 www.gapf.se ekonomi@gapf.se

Föreningens ändamål är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck via upplysande aktiviteter, skapa möjlighet till ett socialt liv för kvinnor och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige, individuellt hjälpa personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på kvinnor och flickor, göra invandrarkvinnor och ungdomar bekanta med sina rättigheter, hjälpa invandrarkvinnor och ungdomar att integreras inom olika områden i det svenska samhället och att uppmuntra invandrarkvinnor och ungdomar till ett aktivt deltagande i samhällets demokratiska processer, främja samarbete och relationerna med andra kulturella och sociala organ i Sverige samt andra grupper som sysslar med kvinnors och barns rättigheter både nationellt och internationellt, synliggöra utsattas situation i samhället och att ställa krav på makthavare att samhället ska ta sitt fulla ansvar.

Ge en gåva

PG:
900627-1

BG:
900-6271

Swish:
90 06 271

Org nr:
802411-7049

90-konto sedan:
2018

Nyckeltal för Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela & Fadime

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)583563957 549
Eget kapital (tkr)7867341845
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)84%