Droginformation för alla

031-13 57 07 www.droginformation.nu info@droginformation.nu

Föreningens ändamål är att bedriva insamling av penningmedel, donationer, gåvor och försäljning av föreningens produkter till förmån för drogfrihet och bättre hälsa. Föreningen ska skapa projekt och kampanjer för att uppmuntra och upplysa om att leva drogfritt, detta genom information, föreläsningar, utbildningsmaterial, olika kampanjer samt att verka opinionsbildande på alla tänkbara kanaler. Att förebygga missbruk och ohälsa genom att engagera, informera, utbilda och upplysa om drogers verkningar i samhället samt att stärka, informera, utbilda och motivera människor att vilja leva drogfritt och hälsosamt.

Ge en gåva

PG:
901120-6,
901804-5

BG:
901-1206

Swish:
9011206

Org nr:
857206-8701

90-konto sedan:
1992

Nyckeltal för Droginformation för alla

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)444136063756
Eget kapital (tkr)39877151
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%