Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

070-425 64 40 www.sverigesstadsmissioner.se info@sverigesstadsmissioner.se

Riksföreningen har till syfte att stödja social hjälpverksamhet och humanitärt biståndsarbete i Sverige genom ekonomiska bidrag och opinionsbildning inom ändamålet.

Ge en gåva

PG:
900175-1

BG:
900-1751

Swish:
9001751

Org nr:
802439-9704

90-konto sedan:
2009

Nyckeltal för Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)81 904110 56674 872
Eget kapital (tkr)71621279615497
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%