Riksföreningen Jordens Vänner

031-12 18 08 www.jordensvanner.se info@jordensvanner.se

Riksföreningen Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet – lokalt, nationellt och internationellt. Föreningen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Föreningen värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald. Föreningen skall arbeta för minskad miljöpåverkan, mänskliga rättigheter och internationell solidaritet. Detta görs genom aktioner, prokekt, samarbeten, folkbildning och opinionsbildning både lokalt, nationellt och internationellt samt genom kunskapsspridning om föreningens verksamhet.

Ge en gåva

PG:
900474-8,
900479-7

Swish:
9004748

Org nr:
855100-9882

90-konto sedan:
2015

Nyckeltal för Riksföreningen Jordens Vänner

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)14 15414 05514 242
Eget kapital (tkr)185216151487
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)91%