Riksföreningen Den Öppna Dörren

072-372 88 99 www.denoppnadorren.se riks@denoppnadorren.se

Riksföreningens syfte är att vara en öppen dörr för människor i varierande livssituationer och åldrar för att stärka livsmod och social vilja, att främja unga människors fostran och utbildning, att förmedla kunskap om kristna värden, att stärka möjligheterna till växande och tro, att ge vägledning till en personlig kristen tro. Målet för verksamheten är att utifrån en kristen människosyn ge omsorg och möta människor i deras totala situation, med fysiska,psykiska, sociala och andliga/existetiella behov, och därigenom befrämja upprättelse och försoning.

Ge en gåva

PG:
900915-0

BG:
900-9150

Swish:
9009150

Org nr:
802005-8619

90-konto sedan:
1960

Nyckeltal för Riksföreningen Den Öppna Dörren

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)42393333
Eget kapital (tkr)174525788
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)23%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)29%