Riksföreningen Aktiva Synskadade

08-744 15 93 www.aktivasynskadade.org kansli@aktivasynskadade.org

Riksföreningen Aktiva Synskadade är en politiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening vars ändamål är att,  främja fritidsverksamhet för synskadade, med särskild inriktning på barn och
ungdomar,  främja verksamhet på föreningens aktivitetsgård,  främja reseverksamhet i föreningens regi,  underlätta för anhöriga att delta i verksamheten, medverka till ökad förståelse och jämställdhet mellan synskadade och
seende,  medverka till nationellt och internationellt utbyte,  medverka till arbetstillfällen för synskadade inom verksamheten.

Ge en gåva

PG:
900902-8,
900969-7

BG:
900-9697

Swish:
9009697

Org nr:
802005-7926

90-konto sedan:
1969

Nyckeltal för Riksföreningen Aktiva Synskadade

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)2 3331 9682 067
Eget kapital (tkr)119181154711219
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)93%