Riksförbundet Svensk Trädgård

08-792 23 40 www.tradgard.org inger.ekrem@tradgard.org

Riksförbundet Svensk Trädgårds ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen, att verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen, boendemiljön, samt främjandet av ekologisk odling. Förbundet vill väcka intresse för samt bevara odlingskunskaperna över generationerna. Förbundet ska ge stöd och sprida kunskap via rådgivning och utgivning av tidskrifter och andra medier. Utifrån aktuell kunskap och interna utredningar ska förbundet rikta initiativ till myndigheter, företag och andra organisationer, för att vidareutveckla och förbättra fritidsodlingens villkor i landet. Förbundet ska även främja samarbetet med alla organisationer och föreningar som verkar för fritidsodlingens utveckling.

Ge en gåva

PG:
900601-6

BG:
900-6016

Swish:
9006016

Org nr:
802002-6806

90-konto sedan:
2017

Nyckeltal för Riksförbundet Svensk Trädgård

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)9669997211 561
Eget kapital (tkr)4527471252
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)90%