Riksförbundet Sällsynta diagnoser

072-722 18 34 www.sallsyntadiagnoser.se info@sallsyntadiagnoser.se

Förbundets huvudsakliga ändamål är att vara en organisation för personer med en sällsynt diagnos samt deras närstående. Med sällsynta diagnoser avses sådana sällsynta diagnoser som endast finns hos ett fåtal personer, ofta är medfödda och som ger bestående funktionsnedsättningar. Förbundets uppgifter är att arbeta för alla människors lika värde, för full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden, i första hand effektiv och likvärdig vård, att sprida kunskap i samhället om sällsynta diagnoser, Att sprida kunskap och öka kunskapsnivån om sällsynta diagnoser inom den egna organisationen, att stödja medlemsföreningarna/nätverken genom utbildnings- och informationsverksamhet, att främja för medlemmarna, gemensamma intressepolitiska mål, att stödja utveckling och forskning kring sällsynta diagnoser.

Ge en gåva

PG:
900156-1

BG:
900-1561

Swish:
9001561

Org nr:
802408-4934

90-konto sedan:
2009

Nyckeltal för Riksförbundet Sällsynta diagnoser

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)5 7607 3718 203
Eget kapital (tkr)319141514158
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%