Riksförbundet Noaks Ark

08-700 46 00 www.noaksark.org riksforbundet@noaksark.org

Föreningen har till ändamål att verka för en begränsning av hiv-epidemin och dess konsekvenser. Detta sker främst genom att sprida kunskap och driva opinion om hiv samt andra sexuellt överförda infektioner, bedriva en verksamhet som styrs av vetenskapligt grundad kunskap samt som utmärks av professionalism och empati, försvara mänskliga rättigheter och värden där dessa är hotade som ett resultat av hiv, bekämpa okunnighet och fördomar om hiv, ge stöd till och arbeta för människor med hiv och deras närstående, engagera och utbilda frivilliga i arbetet mot hiv, stödja forskning kring hiv och verka för att resurser ställs till förfogande för sådan forskning och samarbeta, såväl nationellt som internationellt, med andra organisationer och verksamheter samt myndigheter.

Ge en gåva

PG:
900606-5

BG:
900-6065

Swish:
9006065

Org nr:
802452-1786

90-konto sedan:
2017

Nyckeltal för Riksförbundet Noaks Ark

År2018 2019 2020
Totala intäkter (tkr)562058285196
Eget kapital (tkr)271428777
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)76%