Riksförbundet HjärtLung

08-556 062 00 www.hjart-lung.se info@hjart-lung.se

Riksförbundets ändamål är att arbeta för personers med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom intressen genom: opionsbildning, livstilsförändring, gemenskap. Förbundets värdegrund är allas lika värde. Förbundet ska i frågor som rör personer med hjärt, kärl- eller lungsjukdom: -erbjuda kunskap, gemenskap och stöd för livsstilsförändringar,-verka för god sjukvård och en effektiv rehabilitering och eftervård, -tillse att vård och myndigheter får del av medlemmars kunskap och erfarenhet, -driva ett aktivt opinions- och påverkansarbetei samhället, – stimulera förebyggande och hälsofrämjande verksamheter, – stödja och stimulera läns- och lokalföreningear samt medlemsorganisationernas verksamheter, – verka för samverkan med medicinsk sakkunskap, myndigheter, organisationer och enskilda inom samhälls- och näringsliv, – stödja forksning med patientperspektiv, – vid behov bidra till att nya föreningar bildas.

Ge en gåva

PG:
PG 90 00 11-8,
PG 90 10 10-9

BG:
BG 901-0109
BG 900-0118

Swish:
90 101 09

Org nr:
802000-6410

90-konto sedan:
1944

Nyckeltal för Riksförbundet HjärtLung

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)29 76633 30523 653
Eget kapital (tkr)485075454635821
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)24%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)105%