Riksförbundet FUB

08-508 866 00 www.fub.se info@fub.se

Riksförbundets ändamål är att främja stöd, service, omvårdnad och utbildning för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning samt deras aktiva medverkan i samhälls- och föreningsliv, att verka för att personer med utvecklingsstörning får sina behov och rättigheter tillgodosedda, att i övrigt verka för att personer med utvecklingsstörning och deras familjer får goda levnadsvillkor.

Ge en gåva

PG:
900057-1,
900803-8

BG:
900-8038

Swish:
9008038

Org nr:
802006-1704

90-konto sedan:
1958

Nyckeltal för Riksförbundet FUB

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)31 40631 98826 262
Eget kapital (tkr)308423941638077
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%