Riksförbundet Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN Riks

08-642 06 50 www.fmn.se info@fmn.se

Föreningens mål är att förändra och förbättra situationen för personer med missbruksproblem i sin närhet, att verka för allas rätt till ett liv i ett drogfritt samhälle, att samla familjer och andra engagerade för att sprida insikt, kunskap och gemenskap, att på verka opinion och beslutande organ i syfte att nå ett drogfritt samhälle, att medverka tilll att hindra missbrukets spridning i vår kultur genom praktiskt förebyggande arbete, informationsinsatser och opinionsbildning.

Ge en gåva

PG:
901000-0

Swish:
9010000

Org nr:
802010-4462

90-konto sedan:
1994

Nyckeltal för Riksförbundet Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN Riks

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)10381177456
Eget kapital (tkr)369481516
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%