SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd

020-18 18 01 www.spes.se info@spes.se

Ändamålet är att ge stöd och hjälp till närstående till personer som tagit sitt liv, arbeta med suicidprevention på egen hand och tillsammans med andra aktörer i samhället för att åstadkomma en minskning av antalet suicid, skapa förståelse för att suicid är ett samhällsproblem.

Ge en gåva

PG:
900766-7

BG:
900-7667

Swish:
9007667

Org nr:
802014-9483

90-konto sedan:
2021

Nyckeltal för SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd

År2021 2022
Totala intäkter (tkr)39814490
Eget kapital (tkr)976683
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%