Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

08-120 080 40 www.rsmh.se rsmh@rsmh.se

Föreningens ändamål är att verka för människor berörda av psykisk ohälsa och deras rättigheter i samhället genom samordning och stöd för kamratstödjande lokalföreningsverksamhet inom Riksförbundet RSMH samt socialpolitiskt opinions- och kunskapsspridande arbete. RSMH vill som förbund och genom sina medlemsföreningar verka för att:

  • Människors egna erfarenheter av social och psykisk hälsa samt psykologisk funktionsnedsättning respekteras och tas tillvara i samhället inte minst för att minska funktionshinder i samhället,
  • Integritet och rättigheter respekteras för de som har social och psykiskt ohälsa
  • Ökade insatser görs för att förebygga social och psykisk ohälsa
  • Alternativa behandlingsformer utvecklas
  • Ungas sociala och psykiska hälsa främjas

Ge en gåva

BG:
900-8632

Org nr:
802005-6985

90-konto sedan:
2024