Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU

08-677 73 00 www.rbu.se info@rbu.se

Förbundets ändamål är att verka för att barn och ungdomar med rörelsehinder får ett fullvärdigt liv och att de ges villkor som är likvärdiga andra barns. Därför strävar förbundet efter ett förverkligande av rätten till individanpassat stöd, delaktighet och jämlikhet samt att i övrigt förbättra villkoren för barn och unga med rörelsehandikapp och deras familjer.

Ge en gåva

PG:
900071-2

BG:
900-0712

Swish:
9000712

Org nr:
802002-8125

90-konto sedan:
1966

Nyckeltal för Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)6 7818 4239 542
Eget kapital (tkr)328003813737939
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)77%