Riksförbundet för HIV-positivas Stödfond

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 9 maj 2006 att frånta Riksförbundet för HIV-positivas Stödfond rätten att använda 90-konto PG 900838-4 på grund av att föreningen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

Ge en gåva