Riksförbundet Cystisk Fibros

018-15 16 22 www.rfcf.se info@rfcf.se

Riksförbundet har till ändamål att verka för goda livsvillkor för personer med Cystisk Fibros (CF) och Primär Ciliär Dyskinesi (PCD), att verka för ökad kunskap om CF och PCD genom information om sjukdomarna och behandling, att särskilt arbeta för god vård, behandling och stöd i hela landet genom samverkan med medicinsk sakkunskap, berörda samhällsorgan, organisationer och övriga intressenter inom alla områden, att stödja forskning och utveckling som tillvaratar förbundets intressen, att samverka med andra liknande organisationer såväl inom som utom landet.

Ge en gåva

PG:
900228-8

Org nr:
817600-9473

90-konto sedan:
1975

Nyckeltal för Riksförbundet Cystisk Fibros

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)4 5274 2966 227
Eget kapital (tkr)587859966906
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%