BRIS – Barnens Rätt i Samhället

08-598 888 00 www.bris.se info@bris.se

All verksamhet i Bris utgår från FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) och barnsynen i denna.
Bris är en barnrättsorganisation där syftet med verksamheten är att stärka barns rättigheter och förbättra barn och ungas livssituation. Bris yttersta intresse är barn och unga under 18 år.
Utgångspunkten för Bris arbete är efterlevnaden av varje barns mänskliga rättigheter. Bris ska vara tillgängligt för varje barn som uttrycker behov av hjälp och särskilt bistå barn och unga i utsatta situationer.
Bris syfte att stärka barnets rättigheter ska genomföras bl. a genom att: Bris ska fungera som en länk mellan barn, vuxna och samhället, Bris ska stödja barn och unga individuellt under former som präglas av hög tillgänglighet, stödet är alltid kvalificerat och utgår från det enskilda barnets behov, Bris ska verka för att olika samhällsinstanser efterlever FN:s konvention om barnets rättigheter, Bris ska påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda och förmedla kunskap om barns behov, livssituation och upplevelser till omvärlden, kunskapen om barnets livssituation kommer från Bris egna kontakter med barn, genom barns delaktighet, från barn som berättar för andra vuxna där Bris för del av kunskapen genom exempelvis omvärldsbevakning, forskning och samarbeten med andra organisationer.
Bris ska ha en närvara i hela landet, för barn, vuxna, politiker, myndigheter, allmänheten och andra intressenter. Bris ska ha kunskap om barns livssituation i hela landet och vara tillgängligt för barn och unga i hela landet. Bris ska finnas på de arenor där barn är.

Ge en gåva

PG:
901504-1,
900708-9,
900709-7,
900710-5

BG:
901-5041

Swish:
9015041

Org nr:
802013-3420

90-konto sedan:
1994

Nyckeltal för BRIS – Barnens Rätt i Samhället

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)98 857118 182123 583
Eget kapital (tkr)466186459969219
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)71%