Riksförbundet Attention

08-128 98 620 www.attention.se kansliet@attention.se

Förbundets ändamål är:

  • att arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för barn, ungdomar, och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och ta till vara våra medlemsgruppers intressen på alla samhälls- och livsområden.
  • att tillvarata medicinsk, psykologisk och pedagogisk forskning och erfarenheter, och så brett som möjligt föra ut dessa till medlemmar, yrkesverksamma och samhälle.
  • att sprida kunskap genom att informera samt att anordna utbildning och seminarier för att höja kunskapen och förbättra insatserna på olika nivåer.
  • att genom lokala föreningar och grupper tillvarata medlemmarnas intressen samt främja skapandet av nätverk och stödgrupper i syfte att stödja barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

Ge en gåva

BG:
900-8723

Org nr:
833600-9686

90-konto sedan:
2024