Right Livelihood Award Stiftelsen

08-702 03 40 www.rightlivelihood.org info@rightlivelihood.se

Stiftelsen har till ändamål att medelst utdelande av pris främja vetenskaplig forskning, undervisning, folklig kunskap och praktisk verksamhet som bidrar till en ekologisk balans i världen, som syftar till att undanröja materiell och andlig fattigdom i världen, som bidrar till en varaktig fred och rättvisa i världen samt fortlöpande stödja och rapportera om de projekt som erhållit sådant pris.

Ge en gåva

PG:
900249-4

BG:
900-2494

Swish:
9002494

Org nr:
802015-5670

90-konto sedan:
2011

Nyckeltal för Right Livelihood Award Stiftelsen

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)35 40542 86546 015
Eget kapital (tkr)798298240970225
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%