RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning

08-692 07 00 www.rfsu.se info@rfsu.se

Föreningen utgår från övertygelsen om sexualitetens och samlevnadens centrala roll för individ och samhälle och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad. RFSU har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta. RFSU utgår från alla människors lika värde.

Ge en gåva

PG:
900609-9,
900619-8,
900621-4,
900622-2

BG:
900-6099
900-6198
900-6214
900-6222 (För OCR inbetalningar)

Swish:
9006099

Org nr:
802002-8133

90-konto sedan:
2017

Nyckeltal för RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)00
Eget kapital (tkr)00
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)0%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)0%