RFSL

08-501 62 900 www.rfsl.se forbund@rfsl.se

Föreningens ändamål är att utifrån ett rättighetsperspektiv arbeta med och för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera identiteter och uttryck samt intersexpersoner.  Föreningens vision är ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika, ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde, samt lika möjligheter att leva och verka. Föreningen bedriver verksamhet lokalt, nationellt och internationellt med syfte att:

  • Förändra samhället i riktning mot vår vision. Det görs genom att främja forskning, främja och bedriva saklig upplysning och utbildning, initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige.
  • Erbjuda hjälp till person som blivit illa behandlad eller hamnat i en besvärlig situation på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet, könskarakteristika eller på grund av hur personen väljer att uttrycka detta.
  • Främja samarbete och samverkan mellan förbundets medlemsgrupper, dess avdelningar samt med RFSL Ungdom.

Ge en gåva

BG:
900-8764

Org nr:
802011-9353

90-konto sedan:
2024