Reumatiker i Samverkan, RIS

Reumatiker i Samverkan, RIS har på egen begäran den 1 oktober 2020 avslutat sina 90-konton PG 900762-6 och BG 900-7626.

Ge en gåva

90-konto sedan:
2002

Nyckeltal för Reumatiker i Samverkan, RIS

År2017 2018 2019
Totala intäkter (tkr)796343
Eget kapital (tkr)472473503
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)24%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)50%