Reportrar utan Gränser

072-308 05 23 www.reportrarutangranser.se reportrarutangranser@rsf.org

Reportrar utan gränser är en förening som a) samlar in och sprider information om brott mot pressfriheten runt om i världen. b) protesterar direkt till statsledningar och regeringar som kränker yttrande-och pressfriheten. c) stöder journalister som har fängslats eller på annat sätt trakasserats på grund av sin yrkesutövning. En form av bistånd är fadderverksamhet. d) vidareutbildar journalister från utsatta områden. e) stöder förföljda journalister som söker asyl i Sverige.

Ge en gåva

PG:
900449-0,
900451-6,
900705-5

BG:
900-4490
900-4516

Swish:
9004490

Org nr:
802400-5418

90-konto sedan:
2015

Nyckeltal för Reportrar utan Gränser

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)366339127 117
Eget kapital (tkr)-273252034
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)77%