RAV – Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

070-534 18 82 www.rav.se rav1996@live.se

RAV – Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödades ändamål är att verka för att anhöriga och andra närstående till dem som har dödats eller kan antas ha dödats genom våldsbrott får ett bättre stöd från samhället. RAV ska verka för att vara medmänskligt stöd till anhöriga och andra närstående till våldsdödade, vara opinionsbildande och ta tillvara anhörigas intressen genom att aktivt samla in anhörigas erfarenheter och lyfta dem i samhällsdebatten, både till politiker, myndigheter och medier, utbilda för att förbättra bemötandet av anhöriga till våldsdödade, vara remissinstans vid utredningar och lagförslag samt aktivt arbeta för att påverka politiska företrädare i frågor som berör våldsdödade och dess anhöriga.

Ge en gåva

PG:
900654-5

Swish:
9006545

Org nr:
857209-4129

90-konto sedan:
2019

Nyckeltal för RAV – Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)583532632
Eget kapital (tkr)447465394
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%